Massage bij kanker

Als je de diagnose kanker krijgt, staat de wereld even stil.......

Kanker is zeer ingrijpend. De ziekte en de behandeling daarvan hebben niet alleen een enorme impact op het lichaam, maar zijn  ook emotioneel en sociaal zeer ingrijpend.

Massage biedt geen genezing maar ontspant, ondersteunt het herstel  en kan pijnstillend werken.

Massage zorgt voor reductie van angst en verbetert mogelijk het slapen. De kwaliteit van leven verbetert.

Bij massage bij kanker wordt de massage aangepast en afgestemd op je wensen, klachten en conditie.  Hierdoor raakt je lichaam niet verder uit balans maar ontspant.

Massage kan rust en ontspanning geven, kan meer energie geven of om er gewoon te “zijn” voor iemand. Een zachte aanraking zonder medische handelingen.

Tijdens de massage staat de gehele mens centraal en niet  alleen het zieke deel van het lichaam.

Een massage gericht op mensen die geconfronteerd zijn met kanker is niet te vergelijken met een “normale” massage. Druk en duur worden aangepast en bepaald na een uitvoerig intakegesprek. Uitgangspunt van de massage is: Less is more. Mocht de eerste massage goed zijn ontvangen kan eventueel worden opgebouwd met duur en/of druk, maar vaak is dit niet eens wenselijk. Het is belangrijk om naar een masseur te gaan die gespecialiseerd is in oncologie zodat de massage de juiste werking heeft op lichaam en geest.

Een massage is géén vervanging van de reguliere behandeling van de behandelend arts/ specialist en is niet therapeutisch en biedt geen genezing.

Deze massage kan als aanvulling worden gegeven naast de behandelingen die je al ontvangt. Zelfs tijdens de behandelperiode en chemo kuur. Wanneer je twijfelt, bespreek dit vooraf met de behandelend arts, specialist.

Massage bij kanker is veilig, mits de masseur hiervoor opgeleid is. 

Massage bij kanker is aanraken met zachtheid, volle aandacht en zorgzaamheid.

                              

Wij zijn opgeleid tot gespecialiseerd massagetherapeut bij het instituut massage bij kanker.

www.massagebijkanker.nl

Niet alleen voor degene die getroffen is door ziekte, maar ook voor naasten en mantelzorgers is het een zware tijd waarin vaak vergeten wordt om aan de eigen gezondheid te denken.

massage voor mantelzorgers

Wij dragen het Adamas inloophuis in Nieuw Vennep een warm hart toe.

https://www.adamas-inloophuis.nl

Geschenk

Ik geloof

dat ik geen groter geschenk kan ontvangen

dan door de ander

te worden gezien

te worden gehoord

te worden begrepen en aangeraakt.

Het grootste geschenk

dat ik kan geven is,

de ander te zien

te horen, te begrijpen, aan te raken.

Wanneer dat gebeurt

voel ik

dat er contact is gelegd

Virginia Satir

Get In Touch

Ter Beek 1 I 2161 NA Lisse

info@tender-touch.nl

 Tel: 06-11216546

 

KvK  69148988 Luciënne Groen

BTW  NL195468004B01

Aangesloten bij BMS Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars

in de Massage- en Sportverzorgingsbranche

© 2018 Tender Touch
Vormgegeven door DiCa Design